Wersje


Projekt Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. został zakończony w marcu 2018 r.

Do czasu rozpoczęcia nowego projektu w korpusie nie będą wprowadzane żadne większe zmiany, w szczególności nie zmieni się zawarta w nim liczba tekstów. Jednakże nadal prowadzone są drobne prace i od czasu do czasu korpus będzie się pojawiać w nowej wersji (1.1., 1.2. itd.). Wersja 2. korpusu zostanie stworzona po włączeniu do niego kolejnych tekstów.

13.09.2018. – korpus jest dostępny w wersji 1.1.

Korpus został na nowo zindeksowany, co sprawia, że niektóre segmenty mogą otrzymać inną interpretację niż miały w wersji poprzedniej. Mogą też pojawić się zmiany na poziomie metryczek tekstów dotyczące podziału na regiony.