Publications


The publications and lectures from 2013-2018 were created as part of the KORBA 1 project.

The publications and lectures from 2019-2023 were created as part of the KORBA 2 project.

Articles

The „Pisma Scjencji Pełne” series of publications

Lectures

2020

25-27 November – The 8th International Conference “Grammar and Corpora”, Cracow, Poland
 • Renata Bronikowska, Unfinished “verbization” – development of predicative constructions with a feminine adjective in the 17th and 18th centuries in the light of corpus data
30 November – 1 December – “22nd International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries” (ICADL 2020), Kioto, Japan
 • Maciej Ogrodniczuk, Włodzimierz Gruszczyński, Wikipedia-Based Entity Linking for the Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets

2019

12-13 December – the 1st eFontes project workshops. Electronic corpus of Polish Medieval Latin “Reprezentatywność: funkcje i gatunki/Representativeness: functions and species”, Cracow, Poland
 • Dorota Adamiec, Włodzimierz Gruszczyński, Reprezentatywność i zrównoważenie – jak zrealizować te założenia podczas tworzenia korpusu historycznego? (na podstawie doświadczeń z pracy nad Korpusem Barokowym)
 • Renata Bronikowska, Katarzyna Kryńska, Łacina w KorBie – co ciekawego znajdzie latynista w korpusie polskich tekstów barokowych?
4-7 November – “21st International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries” (ICADL 2019), Kuala Lumpur, Malaysia
 • Maciej Ogrodniczuk, Włodzimierz Gruszczyński, Connecting Data for Digital Libraries: The Library, the Dictionary and the Corpus
1-3 October – “eLex 2019: Smart Lexicography” conference, Sintra, Portugal
 • Renata Bronikowska, Zbigniew Gawłowicz, Maciej Ogrodniczuk, Aleksandra Wieczorek, Mateusz Żółtak, Integration of the Electronic Dictionary of the 17th−18th c. Polish and the Electronic Corpus of the 17th and 18th c. Polish Texts
5-6 September – “Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi/Synchrony and diachrony - close-ups and dialogues” conference, Toruń, Poland
 • Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Projekt zintegrowanego systemu informatycznego do studiowania polszczyzny XVII i XVIII wieku
4-5 April – “Historical Corpora and Variation (HiCoV)” conference, Cagliari, Italy
 • Włodzimierz Gruszczyński, Aleksandra Wieczorek, Inflectional Variation in the Historical Corpus on the Example of Masculine Animate Nouns in the 17th and 18th Century Polish Texts

2018

9 November – “Lunch z humanistyką cyfrową/Lunch with digital humanities”, IJP PAN, Cracow, Poland
 • Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Włodzimierz Gruszczyński, Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.) jako zasób dla badaczy historii języka.
24-26 September – “SlaviCorp 2018” international conference, Prague, Czech Republic
 • Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Włodzimierz Gruszczyński, Emanuel Modrzejewski, Aleksandra Wieczorek, The Electronic Corpus of the 17th and 18th c. Polish Texts (up to 1772). The final result.
18 June – scientific session ending the project “The Electronic Corpus of 17th- and 18th-century Polish Texts (up to 1772)”, Warsaw, Poland
Presentation of issues related to the creation of the Corpus:
 • Włodzimierz Gruszczyński, KorBa, to jest Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.).
 • Dorota Adamiec, Aleksandra Wieczorek, Teksty w Korpusie Barokowym.
 • Renata Bronikowska, Przepisywanie tekstów i znakowanie ich struktury.
 • Maciej Ogrodniczuk, Wczytywacz i konwersja na XML.
 • Marcin Woliński, Witold Kieraś, Dorota Komosińska, Emanuel Modrzejewski, Narzędzia przetwarzania tekstów historycznych.
 • Łukasz Kobyliński, Michał Wasiluk, Zbigniew Gawłowicz (prezentacja: Witold Kieraś), MTAS: nowa wyszukiwarka korpusowa.
 • Renata Bronikowska, Wyszukiwanie w KorBie.
 • Aleksandra Wieczorek, Lista frekwencyjna i zastosowania.
Presentation of the series “Pisma Scjencji Pełne”: 23 April – Natural Language Processing Seminar, Institute of Computer Science of Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Witold Kieraś, Dorota Komosińska, Marcin Woliński, Korpus historyczny – problemy transliteracji, transkrypcji i anotacji na przykładzie Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)..

2017

6-7 November – the 3rd conference “Słowa-klucze/Key words”, Warsaw, Poland
 • Magdalena Majdak, Metoda słów kluczy w badaniu polszczyzny dawnej – na przykładzie tekstów z zakresu polityki.
20-21 October – “Historia języka i dialektologia w nowych kontekstach interpretacyjnych/The history of language and dialectology in new interpretive contexts. In memoriam Miecislai Karaś” conference, Cracow, Poland
 • Renata Bronikowska, Predykatywne użycia przymiotników w rodzaju żeńskim – semantyczna charakterystyka na podstawie analizy korpusowej.
27-31 August – 20th International Conference TEXT, SPEECH AND DIALOGUE, Prague, Czech Republic
 • Witold Kieraś, Dorota Komosińska, Emanuel Modrzejewski, Marcin Woliński, Morphosyntactic Annotation of Historical Texts. The Making of the Baroque Corpus of Polish.
6 June – Seminar of lexicographers and digital editors, organized by the New Panorama of Polish Literature of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 • Renata Bronikowska, Emanuel Modrzejewski, „KorBa” – Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.).
24-25 April – seminar “Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny/Spaces of digital humanities – diachronic corpora of the Polish language”, Katowice, Poland
 • Włodzimierz Gruszczyński, Tagset barokowy – problemy opracowania zestawu kategorii morfologicznych i ich wartości na potrzeby „Elektronicznego korpusu tekstów polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.)”,
 • Renata Bronikowska, Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.) – prezentacja znakowania morfosyntaktycznego i możliwości wyszukiwarki.
22 April – PhD students’ session at the Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
 • Emanuel Modrzejewski, Nakładka korpusowa (NKJP, KorBa) oparta o tradycyjną klasyfikację części mowy.
24-25 February – Sixth ENel Action Meeting, Budapest, Hungary
 • Renata Bronikowska, Emanuel Modrzejewski, Notum per ignotum. The enrichment of lexical information and corpus resources by using the results of morphological analysis of historical texts.

2016

20-21 October – International conference “Słowa klucze 2016/Key words 2016”, Warsaw, Poland
 • Magdalena Majdak, Słowa ważniejsze niż inne – rozważania na materiale polszczyzny dawnej.
19 October – Guest lecture at the Institute of Slavic Studies at Stockholm University, Stockholm, Sweden
 • Włodzimierz Gruszczyński, Barokowa polszczyzna w Internecie, czyli jak powstają Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII w. oraz Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w.
12-13 September – Scientific Congress of Polish Linguistic Society, University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland
 • Włodzimierz Gruszczyński, Problem normy językowej w leksykografii historycznej.
18-19 June – “Język jest labiryntem ścieżek”. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim/“Language is a maze of paths.” New directions and new tasks in research on the Polish language. Jubilee conference on the occasion of the 40th anniversary of the Institute of Polish Language at the University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Dorota Adamiec, Kształtowanie się słownictwa hydrologicznego w polszczyźnie XVII i XVIII wieku,
 • Renata Bronikowska, Przystojna i przyzwoita. Dwa przymiotniki tworzące konstrukcje predykatywne o znaczeniu ‘należy’ (w polszczyźnie XVII i XVIII wieku)
12 May – Guest lecture at the Faculty of Polish Studies of the University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Włodzimierz Gruszczyński, Doświadczenia z prac nad Korpusem tekstów polskich z XVII i XVIII wieku – zasady doboru tekstów, zakres znakowania, sposób udostępniania.
13-15 April – Congress of the Historians of Language, Katowice, Poland
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Magdalena Majdak, Wiesław Morawski, Jak definiować znaczenia haseł w słowniku historycznym? Wybrane problemy semantyki historycznej,
 • Renata Bronikowska, Aldona Przyborska-Szulc, Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.),
 • Magdalena Majdak, Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII w.
7 April – Corpus linguistics – about binary language; panel of experts at the Faculty of Applied Linguistics, University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Renata Bronikowska, KORBA: Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.) (prezentacja Korby w ramach panelu „Korpusy historyczne”),
 • Włodzimierz Gruszczyński (moderator panelu „Korpusy historyczne”).
16-17 March – Old-Polish Linguistic Meetings 2: “How to publish old texts”, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 • Alicja Bielak, Problemy związane z wydawaniem dawnych przekładów: Pochwała Niczego i Pochwała Czegoś Louisa Coqueleta w tłumaczeniu Józefa Epifaniego Minasowicza.
29 February – Workshops “Bibliografia jako narzędzie w humanistyce cyfrowej/Bibliography as a tool in digital humanities”, Digital Humanities Center of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences as part of the work of the DARIAH-PL Working Group “Digital Philology”, Warsaw, Poland
 • Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI–XVIII w. jako uzupełniona bibliografia Zawadzkiego.
27 January – Scientific meeting of teams developing historical corpora, Laboratory of the Dictionary of the Polish Language of the 16th century, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Toruń, Poland
 • the team of the Department of the History of the 17th and 18th Century Polish, „KORBA” – Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)

2015

11-13 August – Electronic Lexicography in the 21st Century: Linking Lexical Data in the Digital Age; Herstmonceux Castle, Sussex, Great Britain
 • Renata Bronikowska, Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Marcin Woliński – Use of data from the electronic historical dictionary to build a corpus.
28 May – Seminar of the Team of Corpus Linguistics of Slavic Languages and the Department of Slavic Languages and Cultures (Institute of Western and Southern Slavic Studies, University of Warsaw), Warsaw, Poland
 • Włodzimierz Gruszczyński, Renata Bronikowska, Tworzenie korpusu tekstów dawnych a korpusu tekstów współczesnych: różnice teoretyczne i warsztatowe (na przykładzie Korpusu tekstów polskich XVII-XVIII wieku).
21-22 April – Slavic Corpus Linguistics: The Historical Dimension; Tromsø, Norway
 • Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, The electronic corpus of the 17th and 18th century Polish texts (up to 1772) – aims, methods, current state, problems and prospects for development.

2014

8-9 December – Exploring Historical Sources with Language Technology: Results and Perspectives; the Hague, the Netherlands
 • Renata Bronikowska, Possibilities of searching the corpus of baroque texts. Goals and objectives.
20-22 November – 9th International Conference on Practical Applications of Language Corpora (PALC 2014); University of Łódź, Łódź, Poland
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Michał Lenart, Małgorzata B. Majewska, Maciej Ogrodniczuk, Annotation tools and interfaces for managing transcription of old Polish texts.
13-14 November – “Leksykografia polska, ukraińska, bułgarska: słowniki tradycyjne i elektroniczne/Polish, Ukrainian and Bulgarian lexicography: traditional and electronic dictionaries” conference; Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 • Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Marcin Woliński, Korpus dla słownika, słownik dla korpusu.
25-27 June – “Gramatyka i korpus/Grammar and Corpora” conference; Warsaw, Poland
 • Dorota Adamiec, Dobór tekstów do „Elektronicznego korpusu tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)” – możliwości i ograniczenia budowanego warsztatu badawczego,
 • Renata Bronikowska, Możliwości przeszukiwania „Korpusu barokowego” – cele i założenia.

2013

21 November – “Korpusy tekstów dawnych i gwarowych/Corpora of old and dialect texts” seminar at the Department of the History of the 17th and 18th Century Polish of the Institute of Polish Language of the Polish Academy of Sciences; Warsaw, Poland
 • Włodzimierz Gruszczyński, Korpusy tekstów dawnych i gwarowych,
 • Renata Bronikowska, Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.),
 • Małgorzata B. Majewska, Zasady transliteracji źródeł w korpusie polszczyzny barokowej,
 • Maciej Ogrodniczuk, Michał Lenart, Format dokumentów w projekcie elektronicznego korpusu tekstów polskich z XVII i XVIII w.
11-12 June – “Przyszłość językoznawstwa – językoznawstwo przyszłości/The future of linguistics - the linguistics of the future” conference; Institute of Polish Language of the Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland
 • Dorota Adamiec, Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.).